پرش به محتوا

آموزشگاه

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

  روش تحلیلی که پایه و اساس آن نمودار است.

 

الگوهای برگشتی (Reversal Patterns)

الگوهایی که روند قیمت در آنها تغییر جهت میدهد.

 

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)

این الگوها نشان دهنده روند خنثی مقطعی میباشد و قیمت دوباره حرکت قبلی خود را ادامه خواهد داد.

 

اندیکاتورها (Indicators)

اندیکاتورها مجموعه ای از ابزارهای کمکی هستند که برای مشاوره در زمینه قدرت روند، هشدارها و تاییدها در کنار الگوها یا سایر ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند.

اندیکاتوهای روندی (Trend indicators)

 

 

اسیلاتورها (Oscillators)