پرش به محتوا

کانال

کانال (Channel)

کانال حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند است. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیلگر از وجود آن آگاه شود می تواند نتایج مفیدی از این مطلب به دست آورد.
رسم کردن کانال نسبتا ساده است در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی که حفره ها آن را تشکیل می دهند رسم می کنیم سپس خطی به موازات آن به طوری که قله ها را بهم وصل کند رسم می کنیم. همین موضوع درباره روند نزولی، البته در جهت مخالف صادق است.


کانال

کانال

کارگزاری ویندزور