معامله گری

معامله گری با آسترولوژی

معامله گری با آسترولوژی

معامله گری با آسترولوژی مبتنی بر این اصل است که بازارهای مالی تحت تاثیر عواملی از جمله حرکات سیاره ای و چرخه قمری قرار دارند. هرچند برای افراد بسیاری این سیستم معاملاتی مبهم و غیرقابل درک است ولی معامله گرانی هستند که با پیش بینی در این زمینه کار می کنند و به وسیله این سیستم تعیین می کنند که… ادامه »معامله گری با آسترولوژی

روانشناسی معاملاتی در بازار سهام

روانشناسی معاملاتی در بازار سهام

در بازار سھام نصف اشباھاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم. مسئله خستگی از اعتمادھای شکسته است وقتی چیزی را از دست می دھید، درس گرفتن از آن را از دست ندھید. شکست باید انرژی خفته ما را بیدار کند. فایل زیر شامل مواردی از… ادامه »روانشناسی معاملاتی در بازار سهام

99 دلیل ضرر و زیان در بورس

99 دلیل ضرر و زیان در بورس

در بازار سرمایه موارد بسیاری وجود دارد که با روانشناسی فردی در معامله گری مرتبط است و بی دقتی نسبت به این موارد گاها منجر به ضرر و از دست دادن سرمایه می شود. برای درک بهتر این موارد در فایل زیر به 99 دلیل ضرر و زیان در بورس اشاره شده است. فایل PDF : دانلود