سووینگ

تشخیص سووینگ ها

تشخیص سووینگ ها

کلید کسب سود از بازار فارکس توانایی درک این است که چرا بعضی چیزها اتفاق افتاده است. هر چیزی که شما در چارت مشاهده می‌کنید از کندل ها گرفته تا سووینگ ها به دلیلی خاص شکل گرفته‌اند ، فهمیدن اینکه چرا این چیزها شکل گرفته‌اند به شما اجازه می‌دهد تا از آن واقعیتی که در مارکت در حال رخ دادن… ادامه »تشخیص سووینگ ها