اصول کار با انواع فیبوناچی

اصول کار با انواع فیبوناچی :
انواع ابزارهاي فیبوناچی در بازارهاي مالی، روشی براي تحلیل بازگشت یا ادامه روند می باشند. از منظري انواع ابزارهاي فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش هاي گوناگون رسم می شوند. این سطوح بازگشت بر خلاف حمایت و مقاومت هاي قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند می توانند قیمتی خاص، منحنی روي نموداري، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند.
در استفاده از ابزارهاي فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم این درصدها از نسبت درصدهاي بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غیر از چند عدد ابتداي سري اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا 1.618 برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلایی) و هر عدد 0.618 برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به درصد به ترتیب 161.8 درصد و 61.8 درصد می شوند. درصدهاي دیگري نیز مهم هستند که در زیر می آید.
تقسیم عدد اول به عدد دوم سري اعداد فیبوناچی یک به یک یا به عبارتی 100 درصد را نشان می دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم سري اعداد فیبوناچی 0.5 یا به عبارتی 50 درصد را نشان می دهد. در اعداد بالاتر سري اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به 38.2 درصد تمایل می کند. در اعداد بالاتر سري اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به 23.6 درصد تمایل دارد.

ادامه مطالب در فایل زیر 

فایل PDF : 

برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *