نحوه بررسی تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی چیست ؟

تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و زمان رویدادهای اقتصادی باخبر شده که پیش بینی و نتیجه این رویدادها می تواند روی جهت حرکت بازار تاثیر گذار باشد.

تقویم اقتصادی شامل زمان انتشار شاخص های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و … است. اما این تقویم فقط محدود به شاخص های اقتصادی نیست. بلکه کاهش زمان فعالیت بانک ها و کارگزاری ها یا تعطیلات بازار (مانند تعطیلات رسمی در کشورهای مختلف)، سخنرانی های مهم (مانند سخنرانی رئیس فدرال رزرو)، جلسات کلیدی (مانند نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو) را پوشش می دهد.

فارکس فکتوری

در یک تقویم اقتصادی برای هر خبر معمولا سه عدد مشاهده می شود:

  • دوره قبل (Previous): این عدد مربوط به میزان تغییرات اعمال شده در دوره قبلی خبر است.
  • پیش بینی (Forecast): عدد پیش بینی توسط کارشناسان اعلام می گردد. که کارشناسان با توجه به بررسی ها و برخی شواهد نتیجه ی رویداد پیش رو را پیش بینی می کنند.
  • نتیجه رویداد (Actual): این قسمت در زمان اعلام خبر تکمیل می گردد که نشان دهنده نتیجه آن رویداد خبری می باشد.

سرمایه گذاران نیز می توانند با استفاده از این اعداد تحقیقات و پیش بینی هایی درباره جهت حرکت پیش رو بازار به دست آورند.

انواع شاخص های اقتصادی

معمولا شاخص های اقتصادی را به سه دسته کلی تقسیم می کنند :

  • “دسته دارای اهمیت زیاد” که با رنگ قرمز نمایش می دهند و شامل مواردی هستند از جمله نرخ بیکاری ، تراز تجاری و …
  • “دسته دارای اهمیت متوسط” که با رنگ نارنجی نمایش می دهند و شامل خبرهایی از جمله سفارش کالاهای بادوام، تراز تجاری و … 
  • “دسته دارای اهمیت کم” و با رنگ زرد نمایش داده می شوند که شامل مواردی هستند از جمله فروش وسایل نقلیه، فروش فروشگاه های زنجیره ای و …

شاخص های مهم اقتصادی

 

تراز تجاری (Trade Balance)

این شاخص تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات را مشخص می کند. که اگر صادرات بیشتر از واردات باشد مقدار مثبت را نمایش می دهد و اگر واردات بیشتر از صادرات باشد مقدار آن منفی می باشد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص خرده فروشی (Retail Sales)

این شاخص تغییر در ارزش کل فروش در خرده فروشی را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص خرده فروش (Core Retail Sales)

این شاخص تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی، به غیر از بخش خودرو را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص تولید و ساخت (Manufacturing Production)

این شاخص تغییر در ارزش کل تورم خروجی تولید شده توسط تولید کندگان را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product “GDP”)

این شاخص تغییر در مقدار تورم از تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

سه ماهه

شاخص تولیدات صنعتی (Industrial Production)

این شاخص تغییر در ارزش کل تورم خروجی تولید شده توسط تولید کندگان، معادن و فلزات، آب و برق را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (Core Durable Goods Orders)

این شاخص تغییر در ارزش تمامی سفارشات خرید جدید توسط تولیدکنندگان برای کالاهای با دوام، به غیر از بخش حمل و نقل را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص قیمت مصرف کننده (Consumer Price Index “CPI”)

این شاخص تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص قیمت مصرف کننده (Core CPI)

این شاخص تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان، به استثنای غذا و انرژی را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص قیمت تولید کننده (Producer Price Index “PPI”)

این شاخص تغییر در قیمت تمام شده محصولات و خدماتی که توسط تولیدکنندگان به فروش می رسد را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

این شاخص تعداد افرادی که برای اولین بار در طول هفته جهت بیمه بیکاری مراجعه کرده اند را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی کمتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

هفتگی

شاخص استخدام غیر کشاورزی (Non-Farm Employment)

این شاخص تغییر تعداد افراد شاغل در ماه گذشته، به استثنای صنعت کشاورزی را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص تغییر استخدام (Employment Change)

این شاخص تغییردر تعداد افراد شاغل در ماه گذشته را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate)

این شاخص میزان افراد به دنبال کار در طول ماه گذشته را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی کمتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص تایید ساخت و ساز مسکن (Building Approvals)

این شاخص تغییردر تعداد تاییدیه های ساخت و ساز جدید را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص پروانه اجازه ساخت و ساز (Building Permits)

این شاخص تغییر در تعداد مجوزهای صادر شده ساختمان های مسکونی جدید در طول ماه گذشته را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی کمتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص فروش خانه های موجود (Existing Home Sales)

این شاخص تغییردر تعداد تاییدیه های ساخت و ساز جدید را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی بزرگتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

شاخص فروش خانه های نوساز (New Home Sales)

این شاخص تغییر در تعداد مجوزهای صادر شده ساختمان های مسکونی جدید در طول ماه گذشته را نمایش می دهد.

تاثیر:

اگر عدد اعلامی کمتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می گذارد.

زمان اعلام:

ماهیانه

جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC Meeting Minutes)

این گزارش ارائه دیدگاه های مفصل در مورد موضع FOMC در زمینه سیاست های پولی می باشد.

زمان اعلام:

8 بار در سال، 3 هفته پس از اعلام نرخ وجوه فدرال

نرخ رسمی بانک (Official Bank Rate)

زمان اعلام:

ماهیانه

کمیته سیاست پولی (Monetary Policy Committee)

زمان اعلام:

همزمان با اعلام تغییر نرخ بانکی

کنفرانس خبری بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB Press Conference)

زمان اعلام:

ماهیانه

نمونه ای از سایت های مهم اقتصادی که رویدادهای مهم مالی را پوشش می دهند و اطلاعات تقویم اقتصادی را در اختیار مخاطبان قرار می دهند:

  • تقویم ForexFactory  :

https://www.forexfactory.com/

  • تقویم MarketWatch :

https://www.marketwatch.com/Economy-Politics/Calendars/Economic

  • تقویم  MyFxBook:

https://www.myfxbook.com/forex-economic-calendar

  • تقویم  FXStreet:

https://www.fxstreet.com/economic-calendar

فایل PDF مطالب فوق :

قیمت : 5000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *