ATR

اندیکاتور ATR

معرفی اندیکاتور ATR

اندیکاتورها مجموعه ای از ابزارهای کمکی هستند که برای مشاوره در زمینه قدرت روند، هشدارها و تاییدها در کنار الگوها یا سایر ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند. فایل زیر شامل توضیح مختصری در مورد یکی از اندیکاتورها با نام ATR می باشد. فایل PDF : دانلود