آشنایی با سطوح فیبوناچی

آشنایی با سطوح فیبوناچی

سری اعداد فیبوناچی به شرح زیر است : ۱ و ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۸ و ۱۳ و ۲۱ و ۳۴ و ۵۵ و ۸۹ و ۱۴۴ و … این اعداد به سادگی با جمع نمودن ۲ عدد قبلی به دست می آیند. مثلا: ۳+۵=۸ ۵+۸=۱۳ ۸+۱۳=۲۱ در فارکس نسبت های اطلاعت بیشتر دربارهآشنایی با سطوح فیبوناچی[…]