پیوت مینور و ماژور چیست

پیوت مینور و ماژور چیست

یکی از مباحث مقدماتی و ظریف که باید در بحث تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی از نمودار های فعالان تکنیکال شده که در اطلاعت بیشتر دربارهپیوت مینور و ماژور چیست[…]