موج شماری

راه تشخیص و شناسایی موج ها

راه تشخیص و شناسایی موج ها

در این فایل سعی شده به بررسی و شناسایی موج ها پرداخته شود. برای شناسایی موج ها اگر در تایم پایین کار می کنید شناسایی ساختارها و امواج به مراتب سخت تر از تایم های بالا هستند. به همین دلیل همانطوری که اساتید فن موج شماری در دنیا همه یکصدا ترید را بر روی تایم های بالا دعوت می کنند… ادامه »راه تشخیص و شناسایی موج ها