مصاحبه

توصیه‌ای از کوین دوی معامله‌گر بازار مالی

توصیه‌ای از کوین دوی معامله‌گر بازار مالی

هر یک از معامله‌گران موفق  اشتباهاتی در طول فعالیت در بازار مالی داشته‌اند که به مرور زمان از آنها درس گرفته‌اند. درس هایی ارزشمند که مطالعه آنها شاید بتواند پله صعودی برای دیگر معامله‌گران باشد.در این گفت و گو قصد داریم توصیه‌ای از کوین دوی معامله‌گر بازار مالی را ارائه بدهیم که خود آرزو داشت در زمان شروع فعالیتش در معامله گری… ادامه »توصیه‌ای از کوین دوی معامله‌گر بازار مالی