فیبوناچی پروجکشن

آشنایی با ابزارهای فیبوناچی

آشنایی با ابزارهای فیبوناچی

در فایل زیر به بررسی انواع فیبوناچی پرداخته می شود از جمله : فیبوناچی بازگشتی داخلی Retracement فیبوناچی بازگشتی خارجی Extension فیبوناچی پروجکشن Projection فیبوناچی انبساطی Expansion فایل PDF : دانلود