سوئیفت

swift چیست

SWIFT چیست ؟!

مبادلات و پرداخت های بین المللی حداقل از دو طریق صورت می گیرد یکی کارت های بانکی بین المللی و دیگری سوئیفت (SWIFT) از عبارت Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication به معنای “شبکه بین المللی ارتباطات مالی بین بانکی” …. برای توضیحات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید فایل PDF: دانلود