درس هایی از یک درصد افراد موفق

درس هایی که می توان از یک درصد افراد موفق فرا گرفت

افراد ثروتمند، موفق و خودساخته همیشه شاد و خوشبخت نیستند اما همیشه سوژه ی قضاوت دیگران هستند. قضاوت افرادی که درآمدشان بیش از ۹۹ درصد جمعیت است، حتی با در نظر گرفتن درآمد خالص آن‌ها کار ساده‌ای است. مردم همیشه تصور می کنند این افراد هیچ مشکلی ندارند یا قبلا تمام مشکلات خود را حل  حل کرده‌اند؛ اما اطلاعت بیشتر دربارهدرس هایی که می توان از یک درصد افراد موفق فرا گرفت[…]