حد زیان

حد زیان

روش های تعیین حد زیان در معاملات

برخلاف مدیریت ریسک که موضوعی کاملا جدا از تحلیلگری است، تعیین حد زیان کاملا مربوط با تحلیلگری و در واقع جزئی از یک تحلیل صحیح می باشد. و همانطور که می دانید در یک استراتژی کامل باید نقاط ورود ، خروج با سود و خروج با زیان را مشخص کنید تا یک استراتژی کامل ولی نه الزاما صحیح و سوده… ادامه »روش های تعیین حد زیان در معاملات