ثروت ملل

کتاب ثروت ملل

کتاب ثروت ملل نوشته ی آدام اسمیت

آیا می خواهید  از اقتصاد لذت ببرید ؟ آیا می خواهید بهترین کتاب اقتصادی را مطالعه کنید ؟ آیا می دانید چرا به آدام اسمیت لقب پدر علم اقتصاد را داده اند ؟ طبق نظر سنجی فایننشال تایمز کتاب ثروت ملل بعد از 2 قرن همچنان بهترین کتاب اقتصادی شناخته می شود. فایل PDF : دانلود