تحلیل تکنیکی

تحلیل تکنیکی در بازار بورس

تحلیل تکنیکی در بازار بورس

سرفصل ها -فصل اول (مفاهیم نخست تحلیل تکنیکی)-فصل دوم (انواع نمودار ها)-فصل سوم (بررسی و مطالعه خطوط)-فصل چهارم (آرایش ها و الگوها)-فصل پنجم (مدل ها و تئوری ها)-فصل ششم (شاخص ها و نوسانگرها)-فصل هفتم (الگوهای شمعی ژاپنی)-فصل هشتم (استراتژی های معاملاتی) فایل PDF: دانلود