ابر ایچیموکو

معامله با ابرهای ایچیموکو

معامله با ابرهای ایچیموکو

این کتاب شامل 9 فصل به شرح زیر می باشد :  اجزاء ایچیموکو  برنامه معاملاتی ایچیموکو  بک تست ایچیموکو  آنالیزهای آتی  استراتژی های ایچیموکو  عناصر زمانی ایچیموکو  روانشناسی کاربردی معامله گری  معامله گری با ایچیموکو در طول روز  نتیجه گیری فایل PDF : دانلود