پرش به محتوا

نمودارهای نقطه و رقم

نمودارهای نقطه و رقم (Point & Figure Chart)

در این نمودار ستون های X نشان دهنده افزایش قیمت و ستون های O نشان دهنده کاهش قیمت می باشند.

نمودارهای نقطه و رقم

نمودارهای نقطه و رقم

تریدلند - دوره آموزش ترید