پرش به محتوا

نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی (Candlestick Chart)

نمودارهای شمعی ژاپنی همانند نمودارهای میله ای چهار قیمت پایانی، باز شدن، بالایی و پایینی را نشان می دهند. اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آنهاست.

در نمودارهای شمعی خط های باریک (که سایه نامیده می شود) بیانگر محدوده نوسان قیمت در طول روز بین پایین ترین و بالاترین نقطه می باشد.

قسمت پهن و کلفت شکل (که بدنه نامیده میشود) فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی را نمایش می دهد. اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن بود بدنه شمع سفید رنگ می باشد (تو خالی) و اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت باز شدن بود بدنه شمع سیاه رنگ می باشد (توپُر).


نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی

تریدلند - دوره آموزش ترید