مقدار حرکت

مقدار حرکت (Momentum)

اندیکاتور مقدار حرکت یا Momentum مقدار تغییر قیمت در یک دوره مشخص را اندازه گیری می کند. و می توان از آن به عنوان یک اندیکاتور دنباله رو روند همانند اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) استفاده کرد. همچنین زمانی که نمودار اندیکاتور به حفره ای میرسد و به سمت بالا حرکت میکند تاییدی است برای خرید و برعکس زمانی که نمودار اندیکاتور به قله ای برسد و سپس به سمت پایین حرکت کند نیز تاییدی برای فروش می باشد.(شما نیز می توانید برای تشخیص نقاط قله و حفره از اسیلاتور میانگین متحرک (Moving average of oscillator) استفاده نمایید.)

مقدار حرکت