میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving average)

میانگین متحرک از جمله اندیکاتورهایی است که به طور گسترده از آن استفاده می شود و کار این اندیکاتور از بین بردن نوسانات قیمت می باشد. این اندیکاتور جزء اندیکاتورهای دنباله رو روند می باشد زیرا براساس قیمت های گذشته تشکیل می شود.

از اساسی ترین و کاربردی ترین میانگین های متحرک دو مورد را میتوان نام برد یکی میانگین متحرک ساده (SMA) که در یک دوره زمانی خاصی لحاظ می شود(برای مثال 10 روز کاری) و دیگری میانگین متحرک نمایی(EMA) است که وزن بیشتری به اطلاعات قیمتی اخیر می دهد.

از شایع ترین کاربردهای میانگین متحرک تشخیص جهت روند و شناسایی سطوح مقاومت و حمایت می باشد. و درحالی که میانگین های متحرک به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند ولی آنها را پایه و اساسی برای اندیکاتورهای دیگر “مانند میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)” می دانند.

 

نحوه استفاده از میانگین های متحرک

میانگین های متحرک نسبت به حرکات جاری قیمت با کمی تاخیر ایجاد می شوند بخاطر اینکه آنها براساس قیمت های گذشته شکل می گیرند.

میانگین متحرک با دوره زمانی بلندتر دارای تاخیر و حساسیت کمتری می باشد بدین گونه که یک میانگین 200 روزه دارای تاخیر بیشتری است نسبت به یک میانگین 20 روزه  و انتخاب طول دوره میانگین بستگی به اهداف معامله دارد. که معمولا میانگین متحرک های دوره کوتاه برای معامله در زمان های کوتاه مورد استفاده قرار میگیرد و میانگین متحرک ها با دوره بلند مدت برای معاملات بلند مدت مناسب است. و اغلب معامله گران و سرمایه گذاران از دوره های 50 و 200 روزه استفاده می کنند که با شکست در بالا و یا پایین این سطوح ، تایید سیگنال جهت انجام معامله را دریافت می کنند.

میانگین های متحرک دارای سیگنال های مهم دیگری می باشند برای مثال یکی از این سیگنال ها زمانی رخ میدهد که دو میانگین هم را قطع و از روی هم عبور کنند در این حالت حرکت صعودی میانگین متحرک ها نشانه روند صعودی و حرکت نزولی میانگین ها تایید حرکت نزولی می باشد. یا به بیان دیگر زمانی که میانگین متحرکی با دوره زمانی کوتاه از میانگین متحرکی با دوره زمانی بلند به سمت بالا عبور کند تایید سیگنالی است برای روند صعودی و زمانی که میانگین متحرکی با دوره زمانی کوتاه از میانگین متحرکی با دوره زمانی بلند به سمت پایین عبور کند نیز تایید سیگنالی برای حرکت نزولی می باشد.