میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)

میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)

میانگین متحرک همگرایی / واگرایی یا MACD یکی از اندیکاتورهای دنباله رو روند است که نشان دهنده رابطه بین دو میانگین متحرک بر روی قیمت می باشد.

محاسبه این شاخص از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 روزه بر میانگین متحرک نمایی 12 روزه به دست می آید. و میانگین متحرک نمایی 9 روزه MACD نیز “خط سیگنال” نامیده می شود.

میانگین متحرک همگرایی واگرایی

( “خط سیگنال” بر روی نسخه Meta trader5 قابل نمایش است ولی می توانید از طریق لینک رو به رو آن را برای نسخه Meta trader4 دانلود کنید! ) لینک دانلود

سیگنال های میانگین متحرک همگرایی / واگرایی MACD

  • زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت پایین عبور کند که می تواند نشان دهنده سیگنال فروش باشد.
  • زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند که می تواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد.
  • زمانی که نمودار قیمت با MACD واگرایی داشته باشد برای مثال نمودار قیمت حرکتی صعودی دارد ولی MACD روندی نزولی دارد و یا برعکس زمانی که نمودار قیمت حرکتی نزولی دارد و MACD در حال صعود می باشد که این حالت می تواند نشان دهنده پایان روند جاری قیمت باشد. معامله گران معمولا در این شرایط از اندیکاتور دیگری برای تایید سیگنال کمک می گیرند.
  • عبور هیستوگرام MACD از بالا یا پایین خط صفر

توجه داشته باشید زمانی که میانگین متحرک دوره کوتاه تر از میانگین متحرک دوره بلندتر به سرعت فاصله می گیرد نشان دهنده اشباع در فروش یا خرید می باشد و شرایط دوباره به حالت قبل باز میگردد.