شاخص کانال کالا

شاخص کانال کالا (Commodity channel index – CCI)

شاخص کانال کالا یکی از ابزارهای کمکی است که وضعیت های “اشباع در خرید و یا اشباع در فروش” را مشخص می کند. به نحوی که وقتی نمودار قیمت در یک جهت به طور دائم در حال حرکت است این اندیکاتور به معاملگران کمک میکند که چه زمانی در روند امکان تغییر جهت حرکت وجود دارد. و در بازار احتمال توقف حرکت قیمت و یا پولبک می رود.
این اطلاعات به معاملگران این اجازه را می دهد که بتوانند سود خود را دریافت کنند (Take profit) و یا پس از پولبک به پوزیشن خود اضافه کنند.
اندیکاتور CCI در ابتدا توسط Donald Lambert توسعه یافت. و محاسبه آن به این گونه میباشد که میانگین متحرک (MA) را از مقدار قیمت (Price) کم میکنیم سپس آنها را بر 1.5% از انحراف معیار (D) تقسیم میکنم. و این نوسانگر دو سطح مشخص دارد که حرکت در بین این دو صورت می گیرد و سطح بالا نشان دهنده اشباع در خرید و سطح پایین نشان دهنده اشباع در فروش می باشد.

فرمول شاخص کانال کالا :

شاخص کانال کالا

زمانی که CCI به همراه اسیلاتوری دیگر مورد استفاده قرار بگیرد میتواند موردی کاربردی باشد برای تشخیص قله و حفره ها در نمودار قیمت.

شاخص کانال کالا