شاخص نیرو (Force index)

شاخص نیرو (Force index)

اندیکاتور شاخص نیرو توسط دکتر “الکساندر الدر” ایجاد شد. و تشکیل شده است از سه عامل تغییر جهت قیمت ، وسعت تغییر قیمت و میزان حجم معامله.
الدر معمولا برای نتیجه گیری بهتر و موفقیت در پیش بینی بازار از اندیکاتور دیگری مانند میانگین متحرک در کنار Force index استفاده می کرد.

محاسبات

نحوه محاسبه این اندیکاتور به این گونه است که قیمت بسته شدن روز گذشته منهای قیمت بسته شدن روز جاری می شود سپس نتیجه در حجم معامله روز جاری ضرب می گردد. اگر قیمت بسته شده کندل روز جاری بیشتر از روز قبل باشد اندیکاتور دارای نیروی مثبت است و برعکس اگر قیمت بسته شده روز جاری کمتر از روز گذشته باشد نیروی اندیکاتور منفی است.

در مرکز این اندیکاتور خط صفر قرار دارد و اگر نمودار بالاتر از صفر باشد نشانه خوب بودن وضعیت بازار است و نیروی اندیکاتور مثبت است و اگر پایین تر از صفر باشد نیروی منفی در این شاخص را نمایش می دهد که نشان دهنده بازار ثابت و بی حرکت است.

شاخص نیرو

معامله گران معمولا زمانی که اندیکاتور پایین تر از صفر را نشان دهد آن را تاییدی برای خرید می دانند و زمانی که بالاتر از صفر باشد تاییدی برای فروش همچنین واگرایی بین این اندیکاتور و نمودار قیمت می تواند نشان دهنده این باشد که روند قیمت در حال تغییر است.