NFP

NFP

اثر گزارش NFP بر قیمت جهانی طلا

گزارش Non Farm Payroll یا اشتغال بخش غیر کشاورزی را شاید بتوان یکی از قدرتمندترین گزارش های اقتصادی دنیا دانست که تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت زیادی بر بازارهای مختلف می گذارد. این گزارش از کشور آمریکا (بزرگترین اقتصاد دنیا) می آید. این گزارش به صورت ماهانه منتشر می شود و نشان می دهد چه میزان فرصت شغل در… ادامه »اثر گزارش NFP بر قیمت جهانی طلا