حمایت

هفت روش برای پیدا کردن سطوح قوی در چارت

هفت روش برای پیدا کردن سطوح قوی در چارت

در ترید مفهوم ترکیب ابزارها اساس تصمیم گیری درست می باشد. ترکیب ابزارها و روشهای تکنیکال به منظور انجام تریدهای پخته تر انجام می شود. پیدا کردن سطوح قوی قیمت قسمت اصلی در ترکیب ابزارها می باشد که برای پیدا کردن این سطوح روشهای مختلفی ارایه شده است. در این مقاله با هفت روش سعی در پیدا کردن سطوح قیمت… ادامه »هفت روش برای پیدا کردن سطوح قوی در چارت

روندها و خطوط روند

روندها و خطوط روند

در این فایل، به روند تغییرات قیمت پرداخته شده است. و اینکه چگونه مقاومت و حمایت ها در یک روند ایجاد می شود که می تواند موردی کاربردی بر تحلیل تکنیکال و رسم خطوط روند باشد. فایل PDF : دانلود