۵ نکته ضروری برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام

۵ نکته ضروری برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام

۵ نکته ضروری برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام در بازار سهام عوامل مختلفی جهت رسیدن به موفقیت وجود دارد که دقت و توجه به هر کدام با میزان موفقیت ما رابطه مستقیم دارد . در این مقاله قصد داریم به ۵ نکته ضروری برای سرمایه گذاری در بازار سهام بپردازیم که بررسی و دقت به اطلاعت بیشتر درباره۵ نکته ضروری برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام[…]

رکود بزرگ

داستان رکود بزرگ

رکود بزرگ یا ایستایی بزرگ به رکود گسترده اقتصادی جهان، یک دهه پیش از جنگ جهانی دوم گفته می شود. شروع بحران بزرگ در دنیا در اغلب کشورهای جهان از سال ۱۹۲۹ بوده و پایان آن تا اوایل ۱۹۴۰ بوده است. بحران بزرگ را می توان عمیق ترین، طولانی ترین و گسترده ترین بحران اقتصادی اطلاعت بیشتر دربارهداستان رکود بزرگ[…]