دسامبر 2020

اسپرد

اسپرد چیست

اسپرد چیست ؟ در امور مالی جواب به این سوال که اسپرد چیست می‌تواند چندین معنا را داشته داشته باشد. با این حال همه آنها به تفاوت بین دو قیمت ، نرخ یا بازده اشاره دارند. در یکی از متداول‌ترین تعاریف ، اسپرد شکاف بین قیمت خرید و فروش یک سهم ، دارایی یا کالا می‌باشد. که به آن اسپرد… ادامه »اسپرد چیست