جولای 2020

پول هوشمند چیست

پول هوشمند چیست

پول هوشمند چیست ؟ پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران نهادی ، بانک‌ها ، صندوق‌ها و سایر متخصصان مالی کنترل می‌شود. البته پول هوشمند در ابتدا یک اصطلاح قمار بود که به دستاوردهای قماربازان با سابقه اشاره داشت. نکات کلیدی : پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران نهادی ، بانک‌ها ، صندوق‌ها و سایر متخصصان مالی در بازار… ادامه »پول هوشمند چیست