بیشتر ما کتاب خواندن را راهی برای گذراندن اوقات فراغت می‌دانیم. به همین دلیل هم اگر از آن سر باز بزنیم، خیلی افسوس نمی‌خوریم. اما حقیقت این است که فواید کتابخوانی بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما تصور می‌کنیم. کتاب‌ها نه تنها بر روی عملکرد مغز ما تاثیر مثبتی می‌گذارند، بلکه باعث بهبود زندگی ما می شود به همین دلیل هم مطالعه کردن در بیشتر جوامع و بین افراد موفق تا این اندازه رواج دارد. ما هم به شما توصیه می‌کنیم که حتما از این به بعد کتاب خواندن را در برنامه روزانه زندگی خود قرار دهید.

فروشگاه کتاب