دیمارکر

دیمارکر (Demarker)

بطور کلی اسیلاتور دیمارکر برای تشخیص خستگی بازار مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین برای شناسایی کف و سقف بازار به کار می رود. که از دو محدوده 0 و 1 تشکیل شده است. و معاملگران برای شناسایی ریسک معاملات خود از این اسیلاتور استفاده می کنند و زمانی که این اسیلاتور بالای عدد 0.7 باشد نشان دهنده ریسک بالا در معامله و زمانی که پایین تر از 0.3 باشد نشان دهنده ریسک کم می باشد.

 

دیمارکر