الگوی اسپایک

الگوی اسپایک (Spiked or V-reversal pattern)

اسپایک ها سخت ترین نوع حرکت بازار برای خرید و فروش می باشند برای آنکه الگوی اسپایک (و یا الگوی V) خیلی سریع و بدون داشتن دوره انتقال رخ می دهد. معمولاٌ در بازارهایی شکل می گیرند که بیش از حد در یک جهت حرکت کرده و با انتشار اخبار مغایر با شرایط خیلی سریع و ناگهان بازار دچار یک چرخش میشود. به همین علت است که چیزی برای گفتن در این مورد نداریم جز اینکه آرزو کنیم که شما در معاملاتتان گرفتار تعداد زیادی از آنها نشوید.


الگوی اسپایک